Kompetencer

Vi har 

Vi udfører alle opgaver indenfor:

Spuling og Kloakering

Firmaet er autoriseret efter den nyeste lovgivning pr. 1.1 2003.

Dette betyder, at vi har udarbejdet en kvalitetssikringshåndbog og at arbejderne udføres af specielt uddannede medarbejdere.

Arbejderne udføres i henhold til AB 92. Herunder gælder den 5 årige afhjælpningsperiode for fejl og mangler.

Vi både rådgiver om og udfører regn- og spildevandsløsninger i by såvel som i det åbne land. Vi har stor erfaring også i utraditionelle løsninger.

Vi har kloakservice med kombineret slamsuger/spuler og kloak TV og yder døgnservice overfor såvel institutioner, virksomheder som private.

Vi udfører både reparation og nyanlæg af bygningsdræn og markdræn.